Stichting Gullie © 2019 alle rechten voorbehouden. Voor reserveringen bel naar: 06-45355966. Bel naar de Salon van Weleer: 030-2102636 Adres: Oudegracht 290 werfkelder in Utrecht. Voor de wettelijke privacy statement, klik  hier! Algemene voorwaarden

Mes ami, wat een eer om te worden gevraagd om een dichtbundel samen te stellen. Zoals je ongetwijfeld weet, draag ik Het Gedicht, maar vooral de dichters, een warm hart toe.


De denkbeeldige vleugels van mijn tere ziel, beginnen vrolijk op een opzwepend ritme te flapperen, zodra ik de dichtwoorden van een Joost van den Acker of een Elsken van Esch hoor. Grootheden in hun eigen tijd. De verloren gewaande tijd van de negentiende eeuw.

De intensiteit van de profane gedachten die wonderwel bijna sacraal klinken en mij de kracht geven voor de dag van morgen.


Een volstrekt eigen klanktaal die ontroert en je niet beroerd zullen laten, waardoor je woorden hoort die jij verloren bent geraakt of misschien zelfs nooit in je bezit hebt gehad. Het raakt je omdat het precies is wat jij niet kunt omschrijven.


De dichters die mij weten te betoveren met hun gewaagde zinnen en onversneden insinuendos, geven mij de vrijheid van denken, waar ik alleen maar van kan dromen. En juist deze vrijheid wil ik graag delen met jou.


De Krieblaer

Laat je verrassen door de diversiteit van de gedichten en klik op de onderstaande hand. Of maak een keuze in de onderstaande inhoudsopgave.

Inhoudsopgave

De Krieblaer

Eene liefdeskusch

Vrouwmensch

Eeuwigheyt syt van korte duur

Maegd’leykheijd

Wenschgedagten

Eene naem

Mensch durft te leven

Wenschgedagten II

Eene Aerdbeij

Hoornsch van den Duivel

Moordend doot gedoot

Rode draad des leven

Cherubeijnen ontdaen

Onrustighe Geeschten

Wie komt er alle jaaren

Sie gindsch komt de boot alreedsch aen

Het sijt eene vreemdelingh

Sie de Maenen door de bomen

Eene Roosch sijt

Ontspronghen

Verdwaald in de nagt

Eene feest sijt blijde

Eene schoone leij

Halleluja

Soekend naer ’t begin ende 't eijnde

Reijzen naar den Oost

Versgtopte Graven

Eijnde van den Reijs

Geluck sijt nimmer waer je soekt

Nietsch gekreegen, allesch genomen

Een nieuw jaer

Ene Weduwe

Rome

Cyclusch van 't leven