GERT VAN VEEN

‘Een pauw hoeft niet te pronken met zijn eigen veren!’

Mme. Belle De Fleurdelis is een eigenzinnige dame die meer dan eens zichzelf kan verrassen met plotselinge inzichten. Hoewel zij een kind uit de 19e eeuw is, is zij geenszins conservatief of ouderwets te noemen. Nieuwe ontdekkingen en uitvindingen laten haar hart sneller slaan, zeker als het de criminologie, de psychologie, geschiedenis of aardrijkskunde betreft.

In haar jongere jaren heeft Mme. De Fleurdelis vele avonturen beleefd tijdens haar vele reizen, onder andere naar Japan, Nederlands-Indië, Egypte en Amerika. Tijdens één van haar Europese reizen heeft zij haar laatste echtgenoot leren kennen en heeft ze een kleine twintig jaar, samen met hem, een rustig bestaan geleefd. Totdat er in 1908 een beroep op haar diensten wordt gedaan.

De biografie van Mme. de Fleurdelis

Drie avonturenromans die zich afspelen in de 19e eeuw

Mme. Belle De Fleurdelis is geboren op 28 december 1853, de dag van de onnozele kindertjes. Een gunstige dag om ter wereld te komen. Oorspronkelijk komt de familie De Fleurdelis uit de rijke Franse Provence en is tijdens de periode van de tulpenhandel naar de Nederlanden gekomen (1621) om snel, gemakkelijk en vooral veel geld te maken. Nadat de tulpenhandel in 1637  in elkaar stortte, bleef de familie De Fleurdelis berooid achter in het koude Holland.


Mme. De Fleurdelis was een vrolijk kind, vol met kattenkwaad en een levende fantasie. Zij is erin geslaagd om de familie-eer en (vooral) het familiekapitaal te herstellen, door te trouwen met jonkheer Hendrik de Beyer. Alleen was dit geluk van korte duur, omdat de jonkheer het huwelijksbed nimmer heeft verlaten. Teveel inspanning voor een man van 91 jaren oud. Mme. De Fleurdelis heeft hierdoor een aanzienlijk kapitaal weten te vergaren en haar eigen naam weer aangenomen, toen zij vernam dat de titel jonkvrouw niet erfbaar was.


Mme. de Fleurdelis geniet van het goede leven en bezit dankzij haar Franse wortels aanzien bij de gegoede dames en menig heer van stand. Nooit verlegen om een gedegen advies te geven of te helpen met het organiseren van welke sociale gebeurtenis dan ook. Mme. Belle weet ‘wat hoort’ en ‘hoe het moet.’ Er kan heel wat worden geleerd van Mme. de Fleurdelis, zeker in de tijd van nu waarin goede manieren en gewenste sociale omgangsvormen zwaar worden ondergewaardeerd.

De jonge

 jaren

Eén van de zeldzame foto’s van Mme. De Fleurdelis, omstreeks 1899.

- Belle de Fleurdelis

Mme. Belle de Fleurdelis is, omstreeks 1880, door haar vader flink in de problemen gebracht. Hierdoor zag zij zich genoodzaakt om diverse reizen binnen en buiten Europa te ondernemen. Tijdens één van haar reizen verbleef zij enige tijd in Engeland en daar genoot zij enkele maanden een opleiding bij Scotland Yard. De kennis en ervaringen die zij daar heeft opgedaan, komen haar een kleine twintig jaar later goed van pas bij het oplossen van enkele opmerkelijke misdaden in het plaatsje Vollenhoven.


Net buiten Vollenhoven ligt het landgoed van Weleer met daarop de villa van Mme. De Fleurdelis en haar hartsvriendin Mme. Anne Schaep. Een heerlijk plekje in het Hollandse platteland en dat moet ook zo blijven volgens Mme. De Fleurdelis.

De detective