Stichting Gullie © 2019 alle rechten voorbehouden. Voor reserveringen bel naar: 06-45355966. Bel naar de Salon van Weleer: 030-2102636 Adres: Oudegracht 290 werfkelder in Utrecht. Voor de wettelijke privacy statement, klik  hier! Algemene voorwaarden

DIVERSE VORMEN TEAMBUILDING

Nadat het Live- Game is gespeeld, wordt het verloop van het spel besproken en ervaringen gedeeld, waarna de begeleidende trainer zijn/haar observaties met de teamleden zal bespreken. Hierna is er ruimte voor vragen en/of opmerkingen. De uitgebreide evaluatie duurt ongeveer 60 minuten. De uitgebreide evaluatie kost per team €125,00. Dit bedrag komt bovenop de kosten van de Real Live-Game.

Vul het formulier in (klik hier) of bel naar: 06-45355966


REAL LIVE-GAMES MET ACTEURS & TRAINER(S)

Eén, twee of drie (trainings-)acteurs begeleiden de Real Live-Games, waardoor zij een absolute meerwaarde zijn voor de beleving en de ervaring van de deelnemers. Bovendien leiden zij de Real Live-Game in goede banen en treden (indien nodig) corrigerend op.


Buiten de acteurs is er ook een expert trainer die (op verzoek) een uitgebreide evaluatie of een teambuilding rondom een Real Live-Game kan verzorgen. Hierdoor is er verdieping mogelijk en kunnen thema’s verder worden uitgewerkt.


Maar er zijn ook professionals aan het werk geweest met geluiden, video, kleding, geuren, licht, attributen en speciale effecten. Er is over ieder effect goed nagedacht en vastgesteld of het gewenste doel ermee wordt gerealiseerd.

Een Real Live-Game als instrument om het functioneren van het team  en de teamleden in beeld te brengen en bespreekbaar te maken.


Een teambuilding van een halve of een hele dag kan niet beter beginnen dan met uitdagende, speelse met hier-en-daar frustrerende elementen. Ieder Real Live-Game richt de focus op een ander aandachtspunt binnen het functioneren van het team.

NIEUWE VORM VAN TEAMBUILDING


Een Real Live-Game kan in een lite-versie worden gespeeld (‘just for fun’) en als een teambuilding. Bij de lite-versie is de nabespreking korter en zal er minder worden verdiept.


Bij de korte teambuilding-versie van een Real Live-Game zal het spel uitgebreid worden doorgesproken en is er ruimte voor verdieping.


Bij de langere teambuilding-versie van een Real Live-Game zal eveneens het spel uitgebreid worden doorgesproken en is er ruimte voor verdieping. Bovendien zullen de bevindingen in verband worden gebracht met het functioneren van het team en de afzonderlijke teamleden, en/of een gewenst thema/probleem/conflict. De teamleden vullen vooraf een vragenlijst in, waarbij de antwoorden tijdens de teambuilding aan bod zullen komen. Ook zal er vooraf naar speciale wensen of aandachtspunten worden gevraagd.


Een teambuilding dag duurt 7 uur en bestaat uit het spelen van de Real Live-Game, een uitgebreide evaluatie, een terugkoppeling naar de werkvloer en het oefenen (met o.a. een trainingsacteur) van vaardigheden die als belangrijk naar voren zijn gekomen. Inclusief een lunch. De teamleden dienen vooraf een vragenlijst te beantwoorden. De kosten bedragen €795,00. Dit bedrag komt bovenop de kosten van het spel. Vul het formulier in (klik hier) of bel naar: 06-45355966

Een dagdeel beslaat vier uur, waarin de teamleden een Real Live-Game spelen, wat daarna uitvoerig door een trainer worden geëvalueerd. Hierna vindt er een terugkoppeling plaats naar de werkvloer: hoe kan het functioneren worden verbeterd op basis van de ingewonnen inzichten. De teamleden dienen vooraf een digitale vragenlijst te beantwoorden.

De kosten bedragen slechts €395,00. Dit bedrag komt bovenop de kosten van de Real Live-Game. Vul het formulier in (klik hier) of bel naar: 06-45355966