Stichting Gullie © 2019 alle rechten voorbehouden. Voor reserveringen bel naar: 06-45355966. Bel naar de Salon van Weleer: 030-2102636 Adres: Oudegracht 290 werfkelder in Utrecht. Voor de wettelijke privacy statement, klik  hier! Algemene voorwaarden

Ja, die Romeinen waren al zo slim dat zij wisten dat samenwerken effectiever en efficiënter is als personen op een plezante wijze leren, tenminste als de omstandigheden dit toestonden en je in de juiste kringen verkeerde.

Het Romeinse gezegde: Miscere utile dulci, is het ideale motto voor een teambuilding. Binnen een beproefde setting kunnen teamleden op een speelse en uitdagende wijze leren samen te werken.  SAMENWERKEN MOET JE LEREN


Een team is een taakgerichte groep die gestelde doelen op een succesvolle wijze probeert te realiseren door taken uit te voeren. Er is geen andere manier om een doel te verwezenlijken.


Hoe succesvol de uitvoering van een taak is, is van diverse zaken afhankelijk, bijvoorbeeld: de kundigheid van een teamlid, het plan hoe te werk te gaan, de beschikbare middelen en tijd.


Bovendien dient er sprake te zijn van een meerwaarde. Als één persoon alle taken kan doen om een gesteld doel te bereiken, dan is het niet nodig om een team samen te stellen. Maar juist omdat één persoon niet alle taken zelf kan uitvoeren, is het zinvol om een team samen te stellen.  Een teamlid dient over een meerwaarde te beschikken voor de taakgerichte groep en dienen alle teamleden tezamen een meerwaarde te bezitten boven een individuele werker.


Samenwerken is nodig om binnen het team gestructureerd te kunnen werken.


 De Romeinen zijn ook actief geweest in Utrecht. Natuurlijk komen de Romeinen ook voor in een Real Real Live-Game.

Hoewel de neiging verleidelijk is om steeds naar de nieuwste trends te kijken, is het onverstandig om het verleden af te doen als ouderwets.

ROMEINEN IN UTRECHT

Het nuttige met het aangename verenigen

ZES ROMEINSE AANDACHTSGEBIEDEN


  1. Leiderschap: de Romeinen begrepen al hoe belangrijk leiderschap in een groep/team is. Niet in de vorm van een dictator, maar als een persoon die ervoor zorgt dat de teamleden hun werkzaamheden kunnen verrichten.
  2. Strategie: de Romeinen stelden doelen en bedachten plannen om die doelen te realiseren, waarbij zij georganiseerd en gestructureerd te werk gingen.
  3. Innovatie: de Romeinen vernieuwden instrumenten, wapens, werkwijzen et cetera om optimaler te functioneren als een groep en om effectiever de gestelde doelen te verwezenlijken.
  4. Verantwoordelijkheid: de Romeinen wisten hoe belangrijk het was dat ieder teamlid niet alleen bewust was van zijn of haar taken, maar ook dat zij verantwoordelijk waren voor het met succes volbrengen van de taken.
  5. Waarden en normen: voor de Romeinen waren waarden en normen niet alleen belangrijk om het samenwerken soepel te laten verlopen, maar dienden ook als een voorbeeld van hoe te handelen, te functioneren en te gedragen binnen en buiten de groep.
  6. Leren en ontwikkeling: de Romeinen begrepen het belang van het blijven leren en doorontwikkelen om de samenwerking op een steeds hoger plan te brengen.


OUDERWETS MODERN

Real Live-Games als het begin van een van teambuilding. Spelenderwijs inzicht krijgen in het functioneren van het team.


Het maken van een heuse TeamScan is een ingewikkeld werkje, maar levert wel veel inzichten op, die leiden tot praktische adviezen en richtlijnen.


Uiteraard is het ook mogelijk om op maat een teambuilding te maken, waarbij een programma naar wens zal worden gemaakt.