Stichting Gullie © 2019 alle rechten voorbehouden. Voor reserveringen bel naar: 06-45355966. Bel naar de Salon van Weleer: 030-2102636 Adres: Oudegracht 290 werfkelder in Utrecht. Voor de wettelijke privacy statement, klik  hier!  Algemene voorwaarden

Het is niet de bedoeling dat het hele team naar het spreekuur komt, maar iemand die het team vertegenwoordigt.


Ter voorbereiding kun je (of jullie) gebruik maken van een online formulier, klik hier! Dit formulier kun je printen en/of opsturen naar de Salon van Weleer t.a.v. Gert van Veen. Alles wat je opstuurt en wat er wordt besproken, is vertrouwelijk en zal niet met derden worden gedeeld.


Het gesprek duurt maximaal 60 minuten.  

Hoe het allemaal idealiter zou kunnen zijn binnen het team of de groep, zijn mooie gedachten en soms ook voorspiegelingen uit workshops, boeken en trainingen. Echter is de groepsrealiteit complexer en grilliger dan een bijvoorbeeld een model, test of trainer wil doen laten geloven.


De teamleden/groepsleden tezamen bepalen het plafond van de mogelijkheden. Het is belangrijk om dit als uitgangspunt te nemen en niet een theoretisch model. Dit doet recht aan het team en haar leden.

Het werkt het makkelijkst als je vooraf de benodigde informatie verzamelt en bij de hand hebt tijdens het spreekuur. Alsook dat je over de benodigde toestemming beschikt.

Vrijblijvend en kosteloos spreekuur voor teams & groepen

Voorbereiding

Reële haalbaarheid

Probleemgebieden

Iedere eerste en derde vrijdagmiddag van de maand ben je van harte welkom tijdens het spreekuur voor teams & taakgerichte groepen. Je kunt een probleem (of problemen) voorleggen aan Gert van Veen, groepsdynamicus, trainer en auteur van diverse groepsdynamica boeken. Indien mogelijk zal hij tips & adviezen geven waarmee je aan de slag kunt gaan. Als het mogelijk is, zal hij ook opties aangeven wat het team eventueel allemaal kan gaan doen.

Soms kan een beetje kennis een enorme voorsprong geven

Het is belangrijk om te beseffen dat wenselijkheid en ideaal beelden geen realiteiten zijn en mogelijkerwijs ook geen reële haalbaarheid bezitten.

Tijdens het gesprek zal worden vastgesteld of en hoe je zelf met het team/de groep aan de slag kunt gaan. Hiertoe ontvang je één of meerdere e-boeken en/of presentaties om zelf door te nemen. Of ontvang je een oefening of opdracht die het team zelfstandig kan gaan uitvoeren. Mocht het leer- en leesmateriaal vragen oproepen, dan kun je altijd vrijblijvend vragen daarover stellen op een later tijdstip.

Mocht de problematiek niet zelf door het team, met een steuntje in de rug, kunnen worden aangepakt, dan krijg je advies hoe dan wel de problemen aan te pakken.

De optie(s) kunnen betrekking hebben op:

  1. Nader onderzoek.
  2. Het opzetten van een programma dat tot doel heeft het oplossen van de ervaren problematiek.
  3. Het uitvoeren van het programma.
  4. Het evalueren van het programma.
  5. Feed forward (kijken naar de toekomst).

Echter kan het ook wenselijk of nodig zijn voor een team-interventie of het versterken en ondersteunen van een teamleider of groepsleider.

Problemen kunnen geregeld zelf door het team of de groep worden aangepakt, nadat zij relevante kennis hebben ontvangen en hier nieuwe ervaringen mee opdoen.

Zelf aan de slag

Opties

Indien het zelf aan de slag gaan geen optie is of niet succesvol is verlopen, kunnen er één of meerdere opties worden aangedragen door Gert van Veen.

Hoewel we leven in een ogenschijnlijk ‘maakbare’ samenleving, zijn de groepsdynamica wetten oud en taai. Mensen kunnen proberen om deze groepswetten te negeren, er een muur om heen te bouwen of zelfs het bestaan ervan te ontkennen, maar dat doet niets af aan het gegeven dat de groepswetten altijd actief zijn als er twee of meer personen bij elkaar komen om iets door samenwerking te willen bereiken. Door geen rekening te houden met de groepswetten loop je kans niet te weten waarom het is mis gegaan of waarom een model niet werkte.


Het werken met een team of een groep is persoonlijk en niet gebonden aan een bedachte functieomschrijving. Een team/groep bezit haar eigen spelregels, rollen, posities, constellaties en processen. Sommige zijn meer dan wenselijk en andere absoluut niet, maar dat doet niets af aan het gegeven dat beheersings- en functioneringsproblemen, conflicten en het maken van fouten deel uitmaken van ieder groepsproces. Het is belangrijk om daar eerlijk en direct over te zijn. Hetzelfde geldt voor het recht doen aan het team/de groep en haar leden.

Groepsdynamica is geen managementstijl, managementmodel of managementtrend. De belangen van een managementstijl zijn anders dan die van de groepsdynamica.

Groepsdynamica

Honestus, recta et aequi

honestus, recta et aequi

Eerlijk, direct en rechtvaardig, is het motto waarmee wij met groepen werken. Het werken met groepen is niet altijd fun, gezelligheid en plezier.

Hieronder staan enkele veel voorkomende problemen in teams en taakgerichte groepen.

DOELEN EN TAKEN

PROCESSEN & STRUCTUREN

VEILIGHEID & BESCHERMING

SAMENWERKEN & COMMUNICATIE

ROLLEN & POSITIES

LEIDERSCHAP & EXTERNE PARTIJEN