Nieuwe vorm van teambuilding

Een Live-Game kan in een lite-versie worden gespeeld (‘just for fun’) en als een teambuilding. Bij de lite-versie is de nabespreking korter en zal er minder worden verdiept.

Bij de korte teambuilding-versie van een Live-Game zal het spel uitgebreid worden doorgesproken en is er ruimte voor verdieping.

Bij de langere teambuilding-versie van een Live-Game zal eveneens het spel uitgebreid worden doorgesproken en is er ruimte voor verdieping. Bovendien zullen de bevindingen in verband worden gebracht met het functioneren van het team en de afzonderlijke teamleden, en/of een gewenst thema/ probleem/ conflict. De teamleden vullen vooraf een vragenlijst in, waarbij de antwoorden tijdens de teambuilding aan bod zullen komen. Ook zal er vooraf naar speciale wensen of aandachtspunten worden gevraagd.

Professionals aan het werk!

Eén, twee of drie (trainings-)acteurs begeleiden de Live-Games, waardoor zij een absolute meerwaarde zijn voor de beleving en de ervaring van de deelnemers. Bovendien leiden zij de Live-Game in goede banen en treden (indien nodig) corrigerend op.

Buiten de acteurs is er ook een expert trainer die (op verzoek) een uitgebreide evaluatie of een teambuilding rondom een Live-Game kan verzorgen. Hierdoor is er verdieping mogelijk en kunnen thema’s verder worden uitgewerkt.

Maar er zijn ook professionals aan het werk geweest met geluiden, video, kleding, geuren, licht, attributen en speciale effecten. Er is over ieder effect goed nagedacht en vastgesteld of het gewenste doel ermee wordt gerealiseerd.

De Salon van Weleer is een top locatie Live-Game Room Nederland 2019!

Teamspelen voor collega’s, vrienden en familieleden!

Een Live-Game is een actief spel voor een groep vrienden en/of familieleden, of collega’s, waarbij de fun-factor een belangrijke rol speelt, maar er ook sprake is van een educatieve functie. Een Live-Game is infotainment op zijn best.

In de Salon van Weleer kun je samen met vrienden, familieleden of collega’s maar liefst negen Live-Games spelen: het Scriptorium, het Reliquiarium, het Purgatorium, Belle’s Mysterien Game, Het Gilde, het Estuarium, Krampus, Mond der Waarheid en het Refectorium. Bezoek ook eens de websites van de afzonderlijke Live-Games!

Voor meer achtergrondinformatie kun je ook een aparte website over Live-Games bekijken, klik hier!

Onder de ‘motorkap’ kijken

Een Live-Game is niet zomaar een spelletje, maar is gebaseerd op diverse groepsdynamische, psychologische, sociologische en filosofische modellen, theorieën en technieken. Hierdoor is iedere Live-Game een uitgebalanceerd instrument om enerzijds het functioneren van een team en de teamleden te duiden, en anderzijds een leertool om kennis en ervaringen mee op te doen.

Mocht je interesse hebben om meer over de ‘motor’ van de Live-Games te weten te komen, bekijk dan eens de website:

Real-live-games.nl