Het werken met een nul-budget betekent dat er voorafgaand aan een productie minder dan € 100,- de makers ter beschikking staat om ideeën en plannen ten uitvoer te brengen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de realisatie.

In de praktijk betekent dit dat er voor de verwezenlijking uit een ander creatief vaatje moeten worden getapt. Zo wordt er veel gewerkt met het hergebruik van materialen, meubilair en apparatuur. Buiten dat het een duurzame manier van werken is, geeft het ook voldoening om gebruiksvoorwerpen een tweede, derde of zelfs een vierde leven te geven.

Een andere optie zijn donaties die de Gulliers ontvangen van mensen zoals jij. Alle kleine beetjes helpen bij het realiseren en uitvoeren van activiteiten en diensten.

Vanzelfsprekend speelt projectgericht vrijwilligerswerk een cruciale rol in het werken met een nul-budget. Gelukkig is stichting Gullie in de afgelopen tien jaar rijkelijk gezegend met tientallen mensen die hun schouders onder een project hebben gezet.

Het werken met een nul-budget kent zo haar beperkingen, maar is tevens een manier van werken die past bij vandaag de dag. Minder verspilling en verkwisting van materialen, energie en het zoveel mogelijk beperken van de carbon footprint. Een ander aangenaam voordeel is het samenwerken met zoveel verschillende mensen met uiteenlopende achtergronden, op basis van inclusiviteit.

Een regelmatig gestelde vraag is: ‘Is het werken met een nul-budget succesvol?’ Bij driekwart van de plannen is het succesvol, zoals je zelf in de Salon van Weleer kunt zien, ervaren en beleven. Een kwart van de plannen komt niet, moeilijk of erg langzaam op gang en daarvoor geldt het adagium: met tijd komt raad… en een oplossing!

Bestaat dit?