Een jaar vol nieuwe producties met als gemeenschappelijke deler: het combineren van kennis, amusement, film en theater. Professionaliseren en ervaring opdoen in zoveel mogelijk kunstdisciplines. Naast de doorlopende opleiding counseling en groepsdynamica en de meditatieavonden, ontwikkelden we veel nieuwe producties en voorstellingen.

De Talk Salon: op iedere tweede zondag van de maand een volledig nieuwe Talk Salon met gasten uit de culturele sector, nieuwe onderwerpen, videofilms en liederen die het onderwerp van de maand toelichten. Dit jaar hebben we maar liefst 11 Talk Salons gemaakt, waarvan 1 speciaal voor een optreden met de Talk Salon in de bibliotheek van Utrecht.

De Zang Salon: een interactieve voorstelling met videofilm en een verzameling van liederen uit de Talk Salons.

Op reis! We voerden een speciaal op maat gemaakte Talk Salon en een Zang Salon uit in de Observant in Amersfoort en werden we uitgenodigd voor optredens met de Talk Salon en de Zang Salon bij Podium Vlieland.

Imperfectie: een 9-delig theaterfeuilleton over markante personages en situaties uit de geschiedenis van Utrecht. Deze toneelvoorstelling bestond uit 9 losse monologen gecombineerd met film, gebracht door gastacteurs. De monologen werden vanaf september opgevoerd tijdens de Talk Salon. Ook het publiek werd bij de voorstellingen betrokken: online konden mensen meedoen met een quiz over het vinden van het geheim van Imperfectie en verscheen iedere aflevering na de voorstelling in de vorm van een E-Stripboek.

We kijken met tevredenheid, plezier en ook trots terug op dit uitermate productieve jaar. Waarin er veel nieuwe samenwerkingen tot stand zijn gekomen. En we bleken in staat tot een enorme productie met meer dan meer dan 100 korte videofilms, 30 nieuwe liederen, 11 op maat gemaakte Talk Salons, de Zang Salon en 9 verschillende voorstellingen Imperfectie, waarvan de eerste 4 delen dit jaar te zien waren en doorlopen in het nieuwe seizoen. En dan was er ook nog de doorlopende opleiding counseling en groepsdynamica in de Salon. Een succesvol jaar!


Feitelijk