Stichting Gullie © 2019 alle rechten voorbehouden. Voor reserveringen bel naar: 06-45355966. Bel naar de Salon van Weleer: 030-2102636 Adres: Oudegracht 290 werfkelder in Utrecht. Voor de wettelijke privacy statement, klik  hier! Algemene voorwaarden


Niets is verschrikkelijker dan activiteit zonder inzicht

Thomas Carlyle  (1795-1881)

Praten om inzichten op te doen & werken aan jezelf om te veranderen

De diensten zijn niet geschikt voor personen die te kampen hebben met psychiatrische ziekten of stoornissen.

Ga op een actieve wijze met jezelf aan de slag om problemen met je persoonlijk of beroepsmatige functioneren aan te pakken. Durf aan jezelf te gaan werken.

Kennis verwerven

Inzichten ontwikkelen

Ervaringen opdoen

Veranderend of nieuw gedrag

Ontwikkeling persoonlijke groei

Het is lastig, vervelend, hinderlijk, beperkend of misschien zelfs wel schadelijk als je er niet in slaagt om problemen het hoofd te bieden. Misschien heb je het niet geleerd of zijn de problemen nieuw voor je.

Wat gewoonlijk niet werkt zijn quick fixes. Instant oplossingen die je zonder al te veel inspanning hoeft uit te voeren.

Wat wel werkt, is relevante kennis en ervaringen op te doen, zodat je veranderend of nieuw gedrag ontwikkelt.

Iedereen kent tegenslag in zijn of haar leven

Zou de wereld geen betere plek zijn voor mens, dier en de natuur als iedereen en alles met elkaar in harmonie leeft. Echter is dat een utopie, zoals het tv-programma Utopia iedere dag opnieuw bewijst. Botsende belangen, vals spel, het eigen belang laten prevaleren uit naam van ... (Vul maar in), verkeerde percepties en verwachtingen.  Wat niet wil zeggen dat het leven oneerlijk is, maar dat je er in onvoldoende mate in slaagt om je verwachtingen, ideeën, hoop, verlangens en wensen te realiseren. De gevolgen zijn mede-afhankelijk van de waarde die je hechtte aan de verwachtingen (etc.) die niet zijn verwezenlijkt. De ene persoon kan beter omgaan met tegenslag en verlies, dan de andere persoon. Als je niet langer dat kunt doen wat je wilt doen en je wordt in je functioneren belemmerd, dan is het de hoogste tijd om met jezelf aan te slag te gaan. Te beginnen met het toetsen, aanpassen of vervangen van percepties (denkbeelden) over wat jij van het leven, je werk, je woonomgeving (etc.) verwacht.

Het is oneerlijk. Waarom overkomt mij dit? Ik verdien dit niet!

Werken aan jezelf, doe je bovenal zelf Aan jezelf werken